กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นวนิยาย - - ฝรั่งเศส. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องโอว บอย
เลขเรียก
ผู้แต่งมารี-โอ๊ต มูรัย
เย็นตา,แปล
หัวเรื่อง1. นวนิยาย - - แปล2. นวนิยาย - - ฝรั่งเศส
สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องราชมรรคา
เลขเรียก
ผู้แต่งมาลโรซ์,อ็องเดร
วัลยา วิวัฒน์ศร, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. นวนิยาย - - แปล2. นวนิยาย - - ฝรั่งเศส
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม