กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นวนิยายไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 83 รายชื่อ

ชื่อเรื่องฟิวเจอร์ สัญญา (รัก) ล่วงหน้า
เลขเรียก332
ผู้แต่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. การเงิน2. ตราสารอนุพันธ์,3. ตลาดเงิน,4. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเขียนฝันด้วยชีวิต
เลขเรียก
ผู้แต่งประชาคม ลุนาชัย
หัวเรื่อง1. เขียนฝันด้วยชีวิต2. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอุบัติรักนิรันดร์
เลขเรียกนว.
ผู้แต่งฉัตรเกล้า
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์ดอกหญ้า
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องดวงใจนิรันดร์กาล
เลขเรียกนว.
ผู้แต่งไหมมุก
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์อรุณ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสวรรค์ ลิขิตรัก
เลขเรียก
ผู้แต่งสรัสวดี
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์พิมพ์อรุณ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไอดอลดวงกุด...ขอฉุดหัวใจคุณประธานนักเรียน
เลขเรียกนว.
ผู้แต่งปุยฝ้าย
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง13 หลอน ฆ่า อาฆาต
เลขเรียกนว.
ผู้แต่งรวมนักเขียน
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์ก้าวกระโดด
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโคลงฆาต
เลขเรียกนว.
ผู้แต่งเตมัน
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์ก้าวกระโดด
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยึดฟ้าหาพิกัดรัก
เลขเรียกนว.
ผู้แต่งทองหลาง
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์ดอกหญ้า
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเมียแต่งตั้ง
เลขเรียกนว.
ผู้แต่งจันทร์กระจ่าง
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์บริษัท อินเลิฟ พับลิชชิ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมือปราบเจ้าหัวใจ
เลขเรียกนว.
ผู้แต่งอัคนี
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์ดอกหญ้า
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทัณฑ์รักอาญาเสน่หา
เลขเรียกนว.
ผู้แต่งเตชิตา
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์ดอกหญ้า
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเล่ห์พรางรัก
เลขเรียกนว.
ผู้แต่งวันใหม่
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์เฮอร์มิท
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องดวงใจพิสุทธิ์
เลขเรียก
ผู้แต่งกิ่งฉัตร
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์อรุณ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประกาศิตรักร้อยเล่ห์
เลขเรียกนว.
ผู้แต่งธิดาดิน
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์บริษัท อินเลิฟ พับลิชชิ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องราชนาวีที่รัก
เลขเรียกนว.
ผู้แต่งเฟื่องนคร
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์ดอกหญ้า
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมิติที่ห้า
เลขเรียกนว.
ผู้แต่งสม สุจีรา
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์อมรินทร์ บุ๊คส์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจะร้ายฤาจะรัก
เลขเรียกนว.
ผู้แต่งณัฐฐินันท์
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์ดอกหญ้า
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนางสาวพราวเสน่ห์
เลขเรียกนว.
ผู้แต่งชมจันท์
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้ามภพข้ามชาติ
เลขเรียกนว
ผู้แต่งพงศ์พรรณ เวชรังษี
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์แพรวสำนักพิมพ์อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพนันได้เลย...ว่าคุณจะรักผม
เลขเรียกนว.
ผู้แต่งแสตมป์เบอรี่
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเพอร์ซีย์ แจ็กสันกับบันทึกมนุษย์กึ่งเทพ
เลขเรียกนว.
ผู้แต่งดาวิษ ชาญชัยวานิช
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสามีอาสา
เลขเรียกนว.
ผู้แต่งปิยะธารา
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์อิงอร
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเล่นแร่แปรศพ
เลขเรียกนว.
ผู้แต่งสายอุษา ชื่นศิลป์
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์น้ำพุสำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเพลิงสีน้ำผึ้ง
เลขเรียกนว.
ผู้แต่งทองหลาง
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์ดอกหญ้า
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสลากกินแบ่งวิญญาณ
เลขเรียกนว.
ผู้แต่งสุทธิพงษ์ สมบัติจินดา
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์ก้าวกระโดด
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนิทานกล่อมตาย
เลขเรียกนว. นว.
ผู้แต่งอสยา ฐกัดกุล
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์น้ำพุสำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องดารันดา
เลขเรียก
ผู้แต่งภาคินัย
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์ก้าวกระโดด
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสามีมหาเศรษฐี
เลขเรียกนว.
ผู้แต่งกัณฑ์กนิษฐ์
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไลต์ ออฟ เลิฟ บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภารกิจร้ายหัวใจซ่อนรัก
เลขเรียกนว.
ผู้แต่งชิชตะวัน
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์ดอกหญ้า
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำสัญญาพยาบาท
เลขเรียกนว.
ผู้แต่งแสงเหนือ
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์ก้าวกระโดด
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอาถรรพ์ลูกเทพ
เลขเรียกนว.
ผู้แต่งรวมนักเขียน
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์ก้าวกระโดด
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องร้อยเล่ห์เกมรัก
เลขเรียกนว.
ผู้แต่งวาณี
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์บริษัท อินเลิฟ พับลิชชิ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจำเลยแค้นแสนรัก
เลขเรียกนว.
ผู้แต่งรอยบุหลัน
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์อิงอร
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมาเฟียรุกรานรัก
เลขเรียกนว.
ผู้แต่งกานต์มณี
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไลต์ ออฟ เลิฟ บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเล่ห์รักเหลี่ยมร้าย
เลขเรียกนว.
ผู้แต่งณัฐสิทธิ์ จันทร์แก้ว
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์ดอกหญ้า
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภารกิจรัก...สายลับเจ้าเสน่ห์
เลขเรียกนว.
ผู้แต่งรอยบุหลัน
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์อิงอร
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวีรบุรุษผู้สาบสูญ
เลขเรียก
ผู้แต่งเพอร์ชีส์ แจ็กสัน
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพิศวาสร้ายล่ามหัวใจ
เลขเรียกนว.
ผู้แต่งเลอรตี
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์บริษัท อินเลิฟ พับลิชชิ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเหนี่ยวหัวใจสุดไกปืน
เลขเรียกนว.
ผู้แต่งอักษรา
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์ดอกหญ้า
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกิ่งฉัตรลับลวงใจ
เลขเรียก
ผู้แต่งปาริฉัตร ศาลิคุปต
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์อรุณ
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประกาศิตอสูร
เลขเรียก
ผู้แต่งวสิษฐ เดชกุญชร
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรหัสลับสะท้านโลก
เลขเรียก
ผู้แต่งธันวา วงษ์อุบล
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์นามมีบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องขุนศึก (ฉบับสมบูรณ์) เล่ม 1
เลขเรียก
ผู้แต่งไม้ เมืองเดิม
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์ศรีปัญญา
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสืบลับสัมผัสสยอง = Psycho
เลขเรียก
ผู้แต่งกวิตา [นามแฝง]
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์ก้าวกระโดด
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความสุขของกะทิ ตอน ในโลกใบเล็ก
เลขเรียก
ผู้แต่งงามพรรณ เวชชาชีวะ
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์แพรวสำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องขุนศึก (ฉบับสมบูรณ์) เล่ม 4
เลขเรียก
ผู้แต่งไม้ เมืองเดิม
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์ศรีปัญญา
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแม่ลาวเลือด
เลขเรียก
ผู้แต่งวสิษฐ เดชกุญชร
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลายชีวิต
เลขเรียก
ผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์ดอกหญ้า
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทางช้างเผือกและเรื่องชื่นใจ
เลขเรียก
ผู้แต่งรัชนี ศรีไพรวรรณ
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์อะบุ๊ก
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกาเหว่าที่บางเพลง
เลขเรียก
ผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช,พล.ต.ม.ร.ว.
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรักหลังราชบัลลังก์และสนมพระจอมเกล้า
เลขเรียก895.913
ผู้แต่งยาขอบ
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์ดอกหญ้า
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแก้วจอมแก่น
เลขเรียก
ผู้แต่งแว่นแก้ว
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องขุนศึก (ฉบับสมบูรณ์) เล่ม 2
เลขเรียก
ผู้แต่งไม้ เมืองเดิม
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์ศรีปัญญา
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกุหลาบร้ายลายมังกร
เลขเรียก
ผู้แต่งลินิน [นามแฝง]
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์Sugar Beat
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องถนนสีดำ
เลขเรียก
ผู้แต่งสุริยัน ศักดิ์ไธสง
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรุ่งอรุณ
เลขเรียก
ผู้แต่งปาริฉัตร ศาลิคุปต
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์อรุณ
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนางร้าย สายลับ
เลขเรียก
ผู้แต่งหัสบรรณ [นามแฝง]
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องcage หอสังหาร
เลขเรียก
ผู้แต่งภาคินัย
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์ก้าวกระโดด
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอาถรรพ์เบญจเพส
เลขเรียก
ผู้แต่งต้องตา ตั้งชูวงษ,บรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์ก้าวกระโดด
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไผ่แดง
เลขเรียก
ผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช,พล.ต.ม.ร.ว.
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องขุนศึก (ฉบับสมบูรณ์) เล่ม 3
เลขเรียก
ผู้แต่งไม้ เมืองเดิม
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์ศรีปัญญา
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแม่เลี้ยงยอดรัก
เลขเรียก
ผู้แต่งสวลี ส่องแสง
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์ดอกหญ้ากรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลางทะเลลึก
เลขเรียก
ผู้แต่งประชาคม ลุนาชัย
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย2. กลางทะเลลึก
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องขอแรงหน่อยเถอะ
เลขเรียก
ผู้แต่งศรีบรูพา
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย2. ขอแรงหน่อยเถอะ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้ากรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคลั่งเพราะรัก
เลขเรียก
ผู้แต่งว. ณ ประมวญมารค
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย2. คลั่งเพราะรัก
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนิกกับพิม
เลขเรียก
ผู้แต่งว. ณ ประมวญมารค
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย2. นิกกับพิม
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมาเฟียก้นซอย
เลขเรียก
ผู้แต่งรงค์ วงษ์สวรรค์
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย2. มาเฟียก้นซอย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องหลายรส
เลขเรียก
ผู้แต่งว. ณ ประมวญมารค
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย2. รวมเรื่อง,3. เรื่องหลายรส
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรังเลือด
เลขเรียก
ผู้แต่งสาคร พูลสุข
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย2. รังเลือด
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัตนาวดี
เลขเรียก
ผู้แต่งว. ณ ประมวญมารค
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย2. รัตนาวดี
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสัปดาห์สุดท้าย
เลขเรียกรส
ผู้แต่งนวพร เรืองสกุล
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย2. เรื่องสั้น
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องลอดลายมังกร
เลขเรียก
ผู้แต่งประภัสสร เสวิกุล
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย2. ลวดลายมังกร
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลูกสาวฤษี
เลขเรียก
ผู้แต่งปริทรรศ หุตางกูร
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย2. ลูกสาวฤษี
สำนักพิมพ์แพรวสำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเล่นเงา
เลขเรียก
ผู้แต่งจิรภัทร อังศุมาลี
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย2. เล่นเงา
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชีวิตรักรัฐบุรุษ
เลขเรียก895.913
ผู้แต่งยอดรัก เสาวคนธ์
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย2. วรรณกรรม - - ไทย
สำนักพิมพ์อุทยานฯ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผู้ชนะสิบทิศ เล่ม 1
เลขเรียก895.913
ผู้แต่งยาขอบ
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย2. วรรณคดีไทย
สำนักพิมพ์ศรีปัญญา
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผู้ชนะสิบทิศ เล่ม 2
เลขเรียก895.913
ผู้แต่งยาขอบ
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย2. วรรณคดีไทย
สำนักพิมพ์ศรีปัญญา
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสี่แผ่นดิน
เลขเรียก
ผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช,พล.ต.ม.ร.ว.
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย2. สี่แผ่นดิน
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องแก้วจอมซน
เลขเรียก
ผู้แต่งแว่นแก้ว
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย2. หนังสือสำหรับเยาวชน
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรักวุ่นๆ หุ้นออนไลน์
เลขเรียก332.041
ผู้แต่งอาณัติ ลีมัคเดช
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย2. หุ้นและการเล่นหุ้น - - เรื่องสั้น
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องดุจฟ้าไร้ดาว
เลขเรียก
ผู้แต่งเกตุวดี
หัวเรื่อง1. นวนิยายรัก2. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์น้ำฝน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผมจะเป็นคนดี วิกรม กรมดิษฐ์
เลขเรียก895.93
ผู้แต่งประภัสสร เสวิกุล
หัวเรื่อง1. วิกรรม กรมดิษฐ์2. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์แอล. ที. เพรส
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม