กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นวัตกรรทางเทคโนโลยี. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่ององค์กรแห่งการสร้างนวัตกรรม
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งสมพงษ์ สุวรรณจิตกุล
หัวเรื่อง1. นวัตกรรทางเทคโนโลยี2. การจัดการองค์กร
สำนักพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการ
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม