กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นวัตกรรมทางเทคโนโลยี - - การจัดการ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการเงินและการบัญชีเพื่อการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เลขเรียก657
ผู้แต่งจารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์
หัวเรื่อง1. นวัตกรรมทางเทคโนโลยี - - การจัดกา2. นวัตกรรมทางเทคโนโลยี - - การเงิ,3. การเงิน - - นวัตกรรมทางเทคโนโลย,4. การบัญช,5. การเงิ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม