กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นอร์ตัน โกสต์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องโคลนนิ่งฮาร์ดดิสก์และแบ่งพาร์ติชันด้วย Ghost & PartitionMagic ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก005.434
ผู้แต่งจีราวุธ วารินทร์
หัวเรื่อง1. นอร์ตัน โกสต์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)2. พาร์ทิชันเมจิก (โปรแกรมคอมพิวเตอร์),3. การจัดการฮาร์ดดิสก์,4. ฮาร์ดดิสก์,5. Hard disk management
สำนักพิมพ์อินโฟเพรส
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม