กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นักการเมือง - - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกร ทัพพะรังสี ชีวิตนี้เพื่อประชาชน
เลขเรียก923.2
ผู้แต่งปรเมษฐ์ ภู่โต
หัวเรื่อง1. กร ทัพพะรังสี2. นักการเมือง - - ไทย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม