กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นักการเมืองไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประกาศ
เลขเรียก343
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
หัวเรื่อง1. การทุจริตและประพฤติมิชอบ2. นักการเมืองไทย,3. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม