กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นักจัดการงานทั่วไป - - ชำนาญการ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักบริหารเงินตราในบริเวณพื้นที่โรงกษาปณ์รังสิต (ระยะที่ 1)
เลขเรียกPO027
ผู้แต่งมณฑาทิพย์ พิชญาภรณ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศ2. ส่วนอำนวยกา,3. สำนักบริหารเงินตร,4. นักจัดการงานทั่วไป - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักบริหารเงินตรา
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการข้อร้องเรียนและผลกระทบที่เกิดจากปฎิบัติราชการสายงานด้านที่ราชพัสดุ สายงานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน สายงานด้านเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและสายงานด้านบริหาร
เลขเรียกPO027
ผู้แต่งพุทธินันท์ บุญทองงาม
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศ2. ส่วนอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกร,3. นักจัดการงานทั่วไป - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขานุการกรม กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินของสนักบริหารเงินตรา
เลขเรียกPO027
ผู้แต่งมณฑาทิพย์ พิชญาภรณ์
หัวเรื่อง1. นักจัดการงานทั่วไป - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักบริหารเงินตรา
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม