กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พบจำนวนทั้งสิ้น 7 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการตรวจราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย กรณีได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านพัสดุของส่วนบริหารทั่วไป ซึ่งมีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการกำหนด
เลขเรียกPO027
ผู้แต่งสมคิด อินทรา
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญกา2. ส่วนอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกร,3. สำนักงานเลขานุการกรม กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขานุการกรม กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือการตรวจราชการ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามผู้ตรวจราชการกรม
เลขเรียกPO027
ผู้แต่งสมคิด อินทรา
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญกา2. ส่วนอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกร,3. สำนักงานเลขานุการกรม กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขานุการกรม กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดแสดงและเผยแพร่ ณ ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่
เลขเรียกPO027
ผู้แต่งชวนพิศ ทองใบ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศ2. นักจัดการงานทั่วไปชำนาญกา,3. ศาลาธนารักษ์ 1 สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปลี่ยนการจัดแสดงเพื่อเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ณ ศาลาธนารักษ์ 1
เลขเรียกPO027
ผู้แต่งศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศ2. นักจัดการงานทั่วไปชำนาญกา,3. ศาลาธนารักษ์ 1 สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิ
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการขอกำหนดตำแหน่งพนักงานทุนหมุนเวียน การแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย
เลขเรียกPO027
ผู้แต่งชวนพิศ ทองใบ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศ2. นักจัดการงานทั่วไปชำนาญกา,3. ศาลาธนารักษ์ 1 สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพและเทคนิคการจัดงานพิธีการของกรมธนารักษ์
เลขเรียกPO027
ผู้แต่งอภิรักษ์ คำสกุล
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศ2. นักจัดการงานทั่วไปชำนาญกา,3. ส่วนอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกร
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขานุการกรม
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดงานพิธีวันสถาปนากรมธนารักษ์ครบรอบ 84 ปี
เลขเรียกPO027
ผู้แต่งอภิรักษ์ คำสกุล
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศ2. นักจัดการงานทั่วไปชำนาญกา,3. ส่วนอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกร
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขานุการกรม
ปีที่พิมพ์2561 2561
จำนวน 1 เล่ม