กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นักธุรกิจ - - บทสัมภาษณ์. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรวยล้านเหรียญ 10 เศรษฐไทยในอเมริกา
เลขเรียก650.1
ผู้แต่งจุฑามาศ สุกิจจานนท์
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ความสำเร็จทางธุรกิจ,3. นักธุรกิจ - - บทสัมภาษณ์
สำนักพิมพ์แพรว
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม