กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นักธุรกิจ. พบจำนวนทั้งสิ้น 14 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคิดเป็น รวยก่อน
เลขเรียก658
ผู้แต่งสมคิด ลวางกูร
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. การบริหารธุรกิจ,3. นักธุรกิจ
สำนักพิมพ์โปร-วิชั่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องกัดไม่ปล่อย
เลขเรียก658
ผู้แต่งบอสสิดี้. แลร์รี่.
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ผู้ประกอบการ,3. นักธุรกิจ,4. นักบริหาร
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSmart Think สุดยอดผู้นำ
เลขเรียก658
ผู้แต่งสุวิภา บุษยบัณฑูร
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ2. นักธุรกิจ
สำนักพิมพ์ฐานการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเขียนอนาคตคุณเอง
เลขเรียก658.041
ผู้แต่งอมรรัตน์ ศรีสุรินทร์
หัวเรื่อง1. นักธุรกิจ
สำนักพิมพ์อมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องขายดีเพราะไม่ได้ดีแต่ขาย
เลขเรียก923.859
ผู้แต่งวสันต์ เบนซ์ทองหล่อ
หัวเรื่อง1. นักธุรกิจ
สำนักพิมพ์อมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอาชีพมหัศจรรย์10 ปี 3,000 ล้าน
เลขเรียก658.4092
ผู้แต่งธัชชัย บริสุทธิ์
หัวเรื่อง1. นักธุรกิจ
สำนักพิมพ์ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง7 เซียนซีอีโอ BEST CEOs
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งเจฟฟรีย์ เอ. เครมส์
นาถกมล บุญรอดพานิช , ผู้แปล
หัวเรื่อง1. นักธุรกิจ2. การจัดการธุรกิจ,3. ธุรกิจ _ _การบริหาร,4. ผู้บริหารระดับสูง - - สหรัฐอเมริกา - - การศึกษาเฉพาะกรณี,5. ผู้นำ - - สหรัฐอเมริกา - - การศึกษาเฉพาะกรณี
สำนักพิมพ์เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสอนลูกให้รวย
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งวอร์ด, จี. คิงสลี่ย์
หัวเรื่อง1. นักธุรกิจ2. การบริหาร,3. กรจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์กะรัต
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลงทุนสไตล์วิชัย ทองแตง
เลขเรียก332.6
ผู้แต่งวิชัย ทองแตง
หัวเรื่อง1. นักธุรกิจ2. การลงทุน,3. การวิเคราะห์การลงทุน
สำนักพิมพ์พีอาร์ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเจ้าสัว ขุนศึก ศักดินา ปัญญาชน และคนสามัญ รวมบทความประวัติศาสตร์: แนวคิดและวิธีการศึกษาของ เครก เจ.เรย์โนลด์ส
เลขเรียก321.3
ผู้แต่งเรย์โนลด์ส, เคร็ก เจ.
วารุณี โอสถารมย์, แปล
หัวเรื่อง1. นักธุรกิจ2. ศักดินา,3. ปัญญาชน,4. ไทย -- ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความดี ความงาม ความสามารถ
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งประสาร มฤคพิทักษ์
หัวเรื่อง1. นักบริหาร2. ผู้นำ,3. นักธุรกิจ
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิสัยทัศน์ผู้นำ = CEO VISION
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งพิจารณ์ ธนาไพบูลย์
หัวเรื่อง1. ผู้นำ2. นักธุรกิจ
สำนักพิมพ์ฐานการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบริหารคนบริหารงาน
เลขเรียก923.8
ผู้แต่งถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์
หัวเรื่อง1. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร2. นักธุรกิจ
สำนักพิมพ์คอนเซ็พท์พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMy Life As A Suharit
เลขเรียก923.8593
ผู้แต่งสุหฤท สยามวาลา
หัวเรื่อง1. สุหฤท สยามวาลา - - ชีวประวัติ2. นักธุรกิจ
สำนักพิมพ์springbooks
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม