กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นักบริหาร - - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเล่าเรื่องสมมติ ในอดีต อำนวย วีรวรรณ
เลขเรียก923.8
ผู้แต่งอำนวย วีรวรรณ
หัวเรื่อง1. อำนวย วีรวรรณ - - ชีวประวัติ2. นักบริหาร - - ไทย,3. ข้าราชการพลเรือน - - ไทย
สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม