กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นักบริหาร -- ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่ององค์ความรู้ที่สำคัญด้านต้นทุนสำหรับนักบริหารไทย= Costing for executive
เลขเรียก657.42
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่อง1. การบัญชีต้นทุน2. นักบริหาร -- ไทย
สำนักพิมพ์ม.ป.ท.
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 2 เล่ม