กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบ Data Insight เพื่อการบริหารงานยุคดิจิทัล
เลขเรียกPO015
ผู้แต่งกรรณิการ์ นุชชมภู
หัวเรื่อง1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญกา
สำนักพิมพ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบบริการข้อมูลตนเอง (HR Self Service)
เลขเรียกPO015
ผู้แต่งกรรณิการ์ นุชชมภู
หัวเรื่อง1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญกา
สำนักพิมพ์ศูนย์เทคโนโลยีสารานเทศ
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรม (Application)สำหรับรองรับการสั่งซื้อเหรียญ
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งศูนย์เทคโนโลยี
หัวเรื่อง1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญกา
สำนักพิมพ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม