กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นักวิชาการเงินและบัญชี - - ชำนาญการ พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานระบบงบประมาณผ่านระบบ GFMIS โดยเครื่อง Terminal
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งกนกพร นุ่มดี
หัวเรื่อง1. กนกพร นุ่มดี - - ผลงา2. นักวิชาการเงินและบัญชี - - ชำนาญกา,3. สำนักการคลัง กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบด้วยระบบ BARCODE
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งสุอาภา เพชรวสันต์
หัวเรื่อง1. นักวิชาการเงินและบัญชี - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการตรวจสอบบัญชีเงินฝากคลัง รายการ หลักประกันสัญญาเช่าให้ถูกต้องตรงกันกับสมุดทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา และทะเบียนคุมการรับ
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งกิตฐาพร แสงสิชัยพันธ์กุล
หัวเรื่อง1. นักวิชาการเงินและบัญชี - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียน การแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งสุอาภา เพชรวสันต์
หัวเรื่อง1. นักวิชาการเงินและบัญชี - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ภายใต้มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งกิตฐาพร แสงสิชัยพันธ์กุล
หัวเรื่อง1. นักวิชาการเงินและบัญชี - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม