กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ
เลขเรียกPO009
ผู้แต่งจารุวรรณ ศีลสารรุ่งเรือง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ,3. นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สำนักพิมพ์ส่วนการเงิน สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องจัดทำคู่มือกระบวนการเบิกจ่ายเงิน
เลขเรียก
ผู้แต่งจารุวรรณ ศีลสารรุ่งเรือง
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ,3. นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สำนักพิมพ์ส่วนการเงิน สำนักการคลัง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม