กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นักโทษหญิง - - ไทย - - รวมเรื่อง พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้พิพากษากับผู้ต้องขัง
เลขเรียก365.43
ผู้แต่งอรสม สุทธิสาคร
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - การตีควา2. กระบวนการทางศาล - - ไท,3. กระบวนการยุติธรรม - - ไท,4. นักโทษ - - รวมเรื่อ,5. นักโทษหญิง - - ภาวะสังค,6. นักโทษหญิง - - ไทย - - รวมเรื่อ,7. ผู้ต้องขั
สำนักพิมพ์สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม