กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2330-239 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 3
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งวัชรี รมยะนันท์
หัวเรื่อง1. นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2330-232. ,3. ราชวงศ์จักรี,4. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม