กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นิติกรชำนาญการพิเศษ. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องร่าง TOR และร่างสัญญาจ้างเหมาบริการจ่ายแลก -รับคืนเหรียญกษาปณ์
เลขเรียก
ผู้แต่งชาลี ธำรงโชติ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - -นิติกรชำนาญการพิเศษ,3. นิติกรชำนาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์สำนักกฎหมาย กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องร่างระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการพัสดุ ของสำนักกษาปณ์ พ.ศ...
เลขเรียก
ผู้แต่งชาลี ธำรงโชติ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - -นิติกรชำนาญการพิเศษ,3. นิติกรชำนาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์สำนักกฎหมาย กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม