กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นิติศาสตร์. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
เลขเรียก340
ผู้แต่งหยุด แสงอุทัย
หัวเรื่อง1. กฎหมาย2. นิติศาสตร์
สำนักพิมพ์ประกายพรึก
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม