กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นิทานชาดก. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง20 ยอดนิทานชาดก
เลขเรียก398.2
ผู้แต่งสาตรา
หัวเรื่อง1. นิทาน2. นิทานชาดก
สำนักพิมพ์เสริมวิทย์บรรณาคาร
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง101 เรื่องราวของพระพุทธเจ้า
เลขเรียก294.3092
ผู้แต่งสมจิต เอี่ยมศุภมิตร (คีรีบูน) แปล
หัวเรื่อง1. พระพุทธเจ้า -- ประวัติ2. พระพุทธเจ้า -- วรรณกรรมสำหรับเด็ก,3. นิทานคติธรรม,4. นิทานชาดก
สำนักพิมพ์คีรีบูน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องธรรมนูญชีวิตและธรรมะจากนิทานชาดก
เลขเรียก294.344
ผู้แต่งพุทธวิริโย ภิกขุ
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
หัวเรื่อง1. พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน2. พุทธศาสนิกชน -- การดำเนินชีวิต,3. พุทธจริยธรรม,4. นิทานชาดก
สำนักพิมพ์ภัทรพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม