กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นิพนธ์ เลิศล้ำ - - ผลงาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการประมูลจัดให้เช่าอาคารราชพัสดุ (โรงภาพยนตร์ธนารักษ์) ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นน.399 ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งนิพนธ์ เลิศล้ำ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. นิพนธ์ เลิศล้ำ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 3 สำนักบริหารที่ราชพัสดุ 3
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้เช่าอาคารตลาดสด 2 หลังปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สท. 374 และ สท. 375 ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งนิพนธ์ เลิศล้ำ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. นิพนธ์ เลิศล้ำ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 3 สำนักบริหารที่ราชพัสดุ 3
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคล : เพื่อแต่งตั้งให้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว.
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งนิพนธ์ เลิศล้ำ
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคล2. นิพนธ์ เลิศล้ำ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 3 สำนักบริหารที่ราชพัสดุ 3
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม