กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นโยบายการคลัง -- ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องประเทศไทย : การปรับตัวสู่ความสำเร็จประเด็นการดำเนินโยบายเศรษฐกิจในปัจจุบัน
เลขเรียกสร 330.959
ผู้แต่งฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. นโยบายการคลัง -- ไทย2. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ,3. นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย,4. ไทย -- นโยบายพาณิชย์,5. เอเชีย -- ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์เอราวัณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนาคตเศรษฐกิจไทย ก้าวอย่างมั่นใจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
หัวเรื่อง1. นโยบายการคลัง -- ไทย2. ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- การประชุม,3. กลุ่มประเทศอาเซียน -- ภาวะเศรษฐกิจ,4. กลุ่มประเทศอาเซียน -- การค้า
สำนักพิมพ์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม