กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524)
เลขเรียก338.9593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 [2520-2524]2. การพัฒนาเศรษฐกิจ,3. นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย,4. ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ, 2520-25,5. ,6. ไทย -- ภาวะสังคม, 2520-25,7.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2526
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องประเทศไทย : การปรับตัวสู่ความสำเร็จประเด็นการดำเนินโยบายเศรษฐกิจในปัจจุบัน
เลขเรียกสร 330.959
ผู้แต่งฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. นโยบายการคลัง -- ไทย2. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ,3. นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย,4. ไทย -- นโยบายพาณิชย์,5. เอเชีย -- ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์เอราวัณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือเจตจำนง ฉบับที่ 1-8
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งวรพล โสคติยานุรักษ์
หัวเรื่อง1. นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย2. ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ, 2540-
สำนักพิมพ์Institute for Economics and finance (IEF)
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง2020 ประเทศไทย
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งสุชาติ ธาดาธำรงเวช
หัวเรื่อง1. นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย2. ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ, 2540-,3. เศรษฐศาสตร์ -- ไทย
สำนักพิมพ์คอนแทรคท์ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่แปด พ.ศ. 2540 - 2544
เลขเรียก338.959
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ2. การพัฒนาเศรษฐกิจ,3. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ,4. นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย
สำนักพิมพ์เม็ดทรายพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่แปด พ.ศ. 2540-2544
เลขเรียก338.9593
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ2. นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย,3. ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ,4. ไทย -- นโยบายสังคม
สำนักพิมพ์เม็ดทรายพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม