กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา น้ำ. พบจำนวนทั้งสิ้น 7 รายชื่อ

ชื่อเรื่องWater for Life : น้ำดื่มในอุดมคติ
เลขเรียก333.911
ผู้แต่งสมศักดิ์ วรคามิน
หัวเรื่อง1. Water2. น้ำ
สำนักพิมพ์สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ)
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องWater Brick = ก้อนน้ำ
เลขเรียก333.911
ผู้แต่งสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปตท.
หัวเรื่อง1. การจัดการน้ำ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน2. น้ำท่วม,3. การจัดการน้ำ,4. สถาปัตยกรรม - - น้ำ
สำนักพิมพ์ทวีวัฒน์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกเชื่อมโยงในระดับพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืน กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
เลขเรียกกศ.333.91
ผู้แต่งทรงศักดิ์ กลิ่นรัตน์
หัวเรื่อง1. การจัดการน้ำ2. น้ำ,3. การพัฒนาแหล่งน้ำ,4. น้ำท่วม
สำนักพิมพ์สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เลขเรียก333.91
ผู้แต่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. น้ำ2. การอนุรักษ์น้ำ
สำนักพิมพ์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโลกของน้ำ :The World of Water
เลขเรียก333.91
ผู้แต่งพินิจ จารุสมบัติ
หัวเรื่อง1. น้ำ2. การอนุรักษ์น้ำ,3. นิเวศวิทยาน้ำ
สำนักพิมพ์มังกรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องน้ำ
เลขเรียก304.2
ผู้แต่งโครงการพบกันครึ่งทาง
หัวเรื่อง1. น้ำ2. เขื่อน
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องน้ำกับการแก้ปัญหาความยากจน
เลขเรียก333.91
ผู้แต่งประกอบ วิโรจนกุฎ
หัวเรื่อง1. น้ำ2. แผนพัฒนาลุ่มน้ำ
สำนักพิมพ์ศิริธรรม
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม