กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา บรรษัทภิบาล. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งเชิดพงษ์ สิริวิชช์
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. บรรษัทภิบาล,3. ธรรมรัฐ
สำนักพิมพ์บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณธรรม นำธุรกิจ เล่ม2
เลขเรียก658.408
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. บรรษัทภิบาล2. จรรยาบรรณทางธุรกิจ,3. ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
สำนักพิมพ์สมาร์ คอนเวอร์เจ้นซ์ จำกัด
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 2 เล่ม