กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา บริการลูกค้า. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสื่อสารอย่างไรให้ครองใจลูกค้า : การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
เลขเรียก302.2
ผู้แต่งวุฒิพงศ์ ถายะพิงค์
หัวเรื่อง1. การสื่อสาร2. การประชาสัมพันธ์ - - นโยบายของรัฐ - - คู่มือ,3. บริการลูกค้า
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องดูแลลูกค้าให้เป็นเลิศ ใน 1 สัปดาห์
เลขเรียก658.812
ผู้แต่งเวลเลมิน, จอห์น
กฤษฏา ปราโมทย์ธนา, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. บริการลูกค้า2. การตลาด - - การจัดการ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม