กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา บุคคลดีเด่น. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2551
เลขเรียก351.2
ผู้แต่งชินภัทร ภูมิรัตน
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น2. บุคคลดีเด่น
สำนักพิมพ์เอกพิมพ์ไท
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำประโยชน์ต่อเยาวชน ประจำปี 2549
เลขเรียก305.23
ผู้แต่งสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน
หัวเรื่อง1. เยาวชน2. บุคคลดีเด่น,3. ศิลปะกับเยาวชน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เทพเพ็ญวานิสย์
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม