กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา บุญเลิศ ลิ้มทองกุล - - ผลงาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการหารูปแบบที่เหมาะสมในการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรค : จังหวัดพิษณุโลก
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งบุญเลิศ ลิ้มทองกุล
หัวเรื่อง1. การดำเนินงาน2. บุญเลิศ ลิ้มทองกุล - - ผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม