กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2436-248 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก923.15
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2436-242.
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 7
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งวัชรี รมยะนันท์
หัวเรื่อง1. ราชวงศ์จักรี2. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย,3. ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2436-24,4.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม