กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องไทยกับการเป็นประธานอาเซียน
เลขเรียก959
ผู้แต่งประภัสสร์ เทพชาตรี
หัวเรื่อง1. กลุ่มประเทศอาเซียน - - ไท2. นโยบายเศรษฐกิจ - - เอเชียตะวันออกเฉียงใต,3. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย,4. สมาคมอาเซียน - - ไท,5. กลุ่มประเทศอาเซีย,6. สมาคมอาเซีย
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม