กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ประติมากรรมสบู่. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแกะสลักชูช่อสลวย
เลขเรียก745.92
ผู้แต่งภัทราวุธ ทองแย้ม
หัวเรื่อง1. การแกะสลัก2. ดอกไม้ประดิษฐ์,3. ประติมากรรมสบู่
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แม่บ้าน
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป.
จำนวน 1 เล่ม