กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ประมุขศิลป์. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องมองโลก 360 องศา : The 360 degree leader
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งแม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี.
จิรายุทธ ประเจิดหล้า
หัวเรื่อง1. ภาวะผู้นำ2. ผู้นำ,3. ประมุขศิลป์,4. นักบริหาร
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม