กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ประวัติศาสตร์ - - ภูเก็ต. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องจังหวัดภูเก็ต อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
เลขเรียก915.93
ผู้แต่งสำนักงานจังหวัดภูเก็ต
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว - - ภูเก็ต2. ประวัติศาสตร์ - - ภูเก็ต
สำนักพิมพ์สำนังานจังหวัดภูเก็ต
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 2 เล่ม