กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ประสิทธิผลองค์การ. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสู่ชีวิตการงานอันเรียบง่าย
เลขเรียก658.31
ผู้แต่งเซนต์เจมส์ , อีเลน
นุชจรีย์ ชลคุป , ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การบริหารเวลา2. คุณภาพชีวิตการทำงาน,3. ประสิทธิผลองค์การ
สำนักพิมพ์บลิส พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องBSC และ KPI เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน:Planning, Implementation, Evaluation and Standardization
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งวัฒนา พัฒนพงศ์
หัวเรื่อง1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์2. ประสิทธิผลองค์การ
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม