กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ปราสาทนครหลวง. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องปราสาทนครหลวง
เลขเรียก913.09
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. ปราสาทนครหลวง2. ไทย - - โบราณสถาน
สำนักพิมพ์กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 2 เล่ม