กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ปิโตรเลียม. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
เลขเรียกรป 338.476626
ผู้แต่งกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
หัวเรื่อง1. กรมธุรกิจพลังงาน2. น้ำมันเชื้อเพลิง,3. ปิโตรเลียม
สำนักพิมพ์กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง 20 ปี ปตท.ส.ผ.
เลขเรียก 665.5
ผู้แต่งปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
หัวเรื่อง1. การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย2. ปิโตรเลียม,3. อุตสาหกรรมน้ำมัน,4. ก๊าซธรรมชาติ
สำนักพิมพ์ปตท.สำรวจและผลิตปิโตเลียม
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรอบรู้เรื่องปิโตรเลียม
เลขเรียก338.2
ผู้แต่งสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. ปิโตรเลียม2. ก๊าซธรรมชาติ
สำนักพิมพ์ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม