กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการคุ้มครองสิทธิและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
เลขเรียก323
ผู้แต่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
หัวเรื่อง1. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาไทย2. สิทธิของพลเมือง - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม