กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา- -ผลงาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง7 ปีผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
เลขเรียก352.8
ผู้แต่งปรีดา เวทยาวงศ์
หัวเรื่อง1. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา- -ผลงาน
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม