กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ผู้นำศาสนาพุทธ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องมาร์ปะ ผู้แปลพระสูตร
เลขเรียก294.309
ผู้แต่งซังเญิน เหรุกะ
หัวเรื่อง1. ผู้นำศาสนาพุทธ
สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม