กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ผู้นำศาสนาพุทธ. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องมาร์ปะ ผู้แปลพระสูตร
เลขเรียก294.309
ผู้แต่งซังเญิน เหรุกะ
หัวเรื่อง1. ผู้นำศาสนาพุทธ
สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชีวประวัติธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย
เลขเรียก922.943
ผู้แต่งพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถร
หัวเรื่อง1. พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ2. ผู้นำศาสนาพุทธ
สำนักพิมพ์สหธรรมิก
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม