กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ผู้บริหาร พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเรียนลัดการบริหารจัดการ
เลขเรียก658
ผู้แต่งชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
หัวเรื่อง1. การบริหา2. การจัดกา,3. ผู้บริหา,4. การบริหารธุรกิ,5. กรณีศึกษาด้านการจัดกา
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม