กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ผู้บริหารระดับสูง. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องระบบข้าราชการระดับสูงของต่างประเทศ
เลขเรียก378.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ผู้บริหารระดับสูง
สำนักพิมพ์พี.เอ. ลีฟวิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม