กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ผู้บริหาร. พบจำนวนทั้งสิ้น 11 รายชื่อ

ชื่อเรื่องบริหารเจ้านายให้ได้ ใน 1 สัปดาห์
เลขเรียก658
ผู้แต่งแซนด์, แมนน์
อนุพงศ์ ธรณินทร์, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. ผู้บริหาร
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฝึกนิสัยพัฒนางานให้สำเร็จ ใน 1 สัปดาห์
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งสมิท, เจน
อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. ผู้บริหาร
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องมากกว่าเรื่องบัญชี สำหรับผู้บริหาร : More than Account for MD
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งอิมเมจ คอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ2. ผู้บริหาร
สำนักพิมพ์อิมเมจ คอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกอบกู้ธุรกิจตามแนวคิดผู้บริหารยุคใหม่ : Survive Business...by Smart Executinve
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งอิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ2. ผู้บริหาร,3. กรจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์อิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องมุมมอง มุมคิด5 :ทุน Talent Network Leadership & Change
เลขเรียก658.4092
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. ทุนรัฐบาล -- ไทย2. ผู้บริหาร,3. ภาวะผู้นำ,4. การจัดการองค์กร,5. ข้าราชการ -- ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องเคล็ดลับหัวหน้างาน
เลขเรียก658.4092
ผู้แต่งอนันยช.
หัวเรื่อง1. ผู้นำ2. ผู้บริหาร,3. ภาวะผู้นำ
สำนักพิมพ์ไพลินบุ๊คเน็ต
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรรพวิธีจัดการสู่องค์กรอัจฉริยะ : Knowledge Management to Intelligent Organization
เลขเรียก658.4038
ผู้แต่งบูรชัย ศิริมหาสาคร
พัดชา กวางทอง
หัวเรื่อง1. ผู้นำ2. ผู้บริหาร
สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการประชุมสัมมนา ผู้บริหารงานของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2543
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ผู้บริหาร
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องอย่างผู้นำ
เลขเรียก658
ผู้แต่งเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย
หัวเรื่อง1. ผู้บริหาร
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องครบเครื่องนักบริหารยุคใหม่
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
หัวเรื่อง1. ผู้บริหาร2. การบริหาร
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ 2542
เลขเรียก378.1
ผู้แต่ง
หัวเรื่อง1. ผู้บริหาร2. นักบริหาร
สำนักพิมพ์สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม