กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ผู้สูงอายุ - - การดำเนินชีวิต. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องอยู่ง่ายๆ ให้อายุยืนโดยคุณหมอ 100 ปี
เลขเรียก926.13
ผู้แต่งฮิโนะฮะระ,ชิเงะอะกิ
ฉวีวงศ์ อัศวเสนา ,แปล
หัวเรื่อง1. ชีวประวัติ2. ปรัชญา - - การดำเนินชีวิต,3. ผู้สูงอายุ - - การดำเนินชีวิต,4. คุณภาพชีวิต
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรับรู้และทำใจ...เมื่อถึงวัยชรา(Senior Care-end of life)
เลขเรียก613.0438
ผู้แต่งโสภาพรรณ รัตนัย
หัวเรื่อง1. ผู้สูงอายุ - - การดำเนินชีวิต
สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม