กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ฝ่ายจัดประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุตรดิตถ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการขอใช้ที่ราชพัสดุรายแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อต.173 (บางส่วน) เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ และบ้านพักข้าราชการ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งศิริพร บุญสุวรรณ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว2. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา,3. ฝ่ายจัดประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุตรดิตถ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงตกแต่งซ่อมแซมภายในอาคาร และปรับปรุงตกแต่งภายนอกด้านหน้าอาคารราชพัสดุ ราย ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด (มหาชน) -2
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งศิริพร บุญสุวรรณ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว2. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญกา,3. ฝ่ายจัดประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุตรดิตถ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม