กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ฝ่ายจัดประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องโครงการจัดสร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬา ลานกีฬา ห้องสมุด และหอศิลป์ในที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2550 และ แนวความคิดการพัฒนางานบนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ สท. 150 ตำบลเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งวิภาวดี เกียรติไพบูลย์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว2. ฝ่ายจัดประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทั
สำนักพิมพ์ฝ่ายจัดประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม