กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พระคลังมหาสมบัติ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเหตุเกิดในพระคลังมหาสมบัติ
เลขเรียก352.5
ผู้แต่งช่อทิพย์ จำนงค์วงษ์
หัวเรื่อง1. กรมธนารักษ์2. ทรัพย์สินของรัฐบาล -- ไทย,3. เงินตรา -- ไทย,4. ทรัพย์สิน - - ไทย,5. พระคลังมหาสมบัติ
สำนักพิมพ์สทรีท พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 2 เล่ม