กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พระบาทสมเด็จพระบาทเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาชน. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศอังกฤษ พุทธศักราช 2503 และพุทธศักราช 2509
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. พระบาทสมเด็จพระบาทเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาชน2. การเยือนต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2534
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์พระผู้ทรงเป็นอุบาสกรัตนะ
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต
หัวเรื่อง1. อุบาสกรัตนะ2. พระบาทสมเด็จพระบาทเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาชน
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ระฆังทอง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม