กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พระพุทธศาสนา - -พระมหากษัตริย์. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา
เลขเรียก923.6
ผู้แต่งอำนวย วีรวรรณ
หัวเรื่อง1. พระพุทธศาสนา - -พระมหากษัตริย์
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 3 เล่ม